Collaborating among Aerospace, Biotechnology, ICT, Energy and Devices sectors in generating innovating solutions, business models and workflows that enhance patient-centered care

Prosjektakronym
Cross4Health

Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester? Det vil Cross4Health finne ut av.

Cross4Health prosjektet ønsker å låse opp potensialet som ligger i samarbeid mellom SMBer fra luftfart, bioteknologi, IKT, energy og medisinsk utstyr. Ved å gjøre dette håper de å komme frem til innovative løsninger, forretningsmodeller og arbeidsmåter som forbedrer pasient-sentrert personlig pleie for samfunnsutfordringer innen helse. For å oppnå dette blir det opprettet et rammeverk for et mer strukturert samarbeid på tvers av både sektor og grenser.

Hovedmål

Cross4Health tar sikte på å utvikle en portfolio av innovative tjenester, prosesser og produkter. Dette vil øke konkurransedyktigheten til SMBer, noe som vil bedre posisjonen til europeiske land i dette nye, fremvoksende markedet.

Objektiver

For å oppnå prosjektets hovedmål vil Cross4Health etablere åpne innovasjonsrom hvor alle aktørene som er involvert setter prioriteringer og utfordringer. Videre ønsker prosjektet å generere verdi, utnytte ekspertkunnskap, nye partnerskap og markedsstøtte ved å tilby støtte i form av konkurransetilskudd og innovasjonskuponger. Prosjektet vil også fasilitere testing og validering av forretningshypoteser gjennom bruk av stor-skala demonstratorer, samt å fasilitere bærekraftighet gjennom å validitere komplementære finansieringsmuligheter sammen med RIS3 strategiene. 

 

Les mer om prosjektet på Cordis eller på prosjektets hjemmesider

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 177 559
EU-tilskudd
€4992207
Kontakt prosjekt

OSLO MEDTECH FORENING

GAUSTADALLEEN 21
0349 OSLO
Norway