CONSEED - Hvordan få forbrukere og bedrifter til å ta energismarte valg?

Prosjektakronym
CONSEED

 

CONSEED vil finne ut hvordan man kan få forbrukere og bedrifter til å velge energieffektive hvitevarer, biler og boliger.

EU har tatt mål av seg å øke energieffektiviteten med minst 27% innen 2030. Energimerking på nye hvitevarer, boliger og biler skal hjelpe forbrukere med å ta mer miljøvennlige valg, men forskning viser at de ikke alltid velger de produktene som bruker minst energi og koster minst i løpet av produktets levetid.

Prosjektet bygger på tidligere forskning ved CICERO, der man kom frem til at konsumenter valgte mer energieffektive tørketromler dersom de fikk informasjon om driftskostnaden i kroner istedenfor i kWh. Gjennom fokusgrupper, spørreundersøkelser og felteksperimenter, skal CONSEED undersøke effekten av dagens energimerking og se på eventuelle forbedringer. Målet er å bevisstgjøre forbrukere og bedrifter om energibruk slik at de tar bedre beslutninger når de skal kjøpe nytt.

Prosjektets fulle navn er CONSumer Energy Efficiency Decision Making.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 496 388
EU-tilskudd
€1496388
Kontakt prosjekt


CONSEED project,

TRiSS, 6th Floor, Arts Building, Trinity College Dublin, Dublin 2

Email: derina.johnson@tcd.ie​​ / miriam.dahl@cicero.oslo.no