Cost-effective DURABle ROADS by green optimized construction and maintenance

Prosjektakronym
DURABROADS

DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid. Ved hjelp av nyskapende design og bruk av grønnere materialer forbedret av nanoteknologi vil DURABROADS-veiene være mer tilpasset fraktkorridorer og klimaendringer. Prosjektet ønsker også å optimalisere gjeldende prosjekter for konstruksjoner, vedlikehold og rehabilitering.

Klima og trafikkmengder

Gjennom identifiseringen og evalueringen av nåværende begrensninger ved prosedyrene og teknikkene for å tåle utfordringer som klimaendringer og høye trafikkmengder vil prosjektet kunne tilby billigere, tryggere og mer miljøvennlige praksiser for å administrere veien.

Nanoteknologi og gjenvunnet asfaltbelegg

Prosjektet vil gjennomføre en analyse, karakterisering og utvelging av passende nanokarbon-materialer for å lage forskjellige polymermodifiserte og nanokarbonmodifiserte bindemidler. Videre vil prosjektet designe og karakterisere ulike typer mikser av varm asfalt (Warm mix asphalts – WMA) som inkorporerer disse bindingene. Prosjektet vil også ta i bruk mest mulig gjenvunnet asfaltbelegg (Reclaimed asphalt pavement – PAV) som erstatning for naturlige ressurser.

Løsninger og anbefalninger 

Avslutningsvis vil prosjektet også komme med løsninger for grønne offentlige anskaffelsesprosedyrer og komme med anbefalninger om veien videre for fremtidig standardisering.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 449 185
EU-tilskudd
€2511141
Kontakt prosjekt

Project Coordinator:
 
University of Cantabria
School of Civil Engineering
Av. de los Castros s/n
39005 Santander, Spain
 
E-mail: info@durabroads.eu
Phone: +34 942 202 053