CRC - innovativ luftkompressor

Prosjektakronym
CRC

OTECHOS, et selskap lokalisert i Tvedestrand i Norge, har fått støtte fra Horisont 2020 gjennom SMB- instrumentet til sitt prosjekt, Centric Reciprocating Compressor (CRC).

Kommersialisering

Prosjektet skal adressere og realisere funnene av OTECHOS gjennomførbarhetsstudie (SME Fase 1, GA#75626) for å skalere opp, pilotere og kommersialisere bedriftens lette og energi- og kostnadseffektive luftkompressor rettet mot produsenter av nitrogen-generatorer innen maritim shipping. Med CRC tilbyr OTECHOS energibesparelser på minimum 30% og en reduksjon av driftskostnader med 35%. 

Mål for utrulling på markedet

CRC er den første gjensidig roterende forskyvningskompressoren i markedet. Hvis denne løsningen blir bredt implementert i EU, kan det bidra til å redusere industrielle utslipp i hele Europa, samt bidra til de klimapolitiske målene satt i Europa 2020-strategien. For å få produktet ut på markedet, har prosjektet skissert en rekke kommersialiseringsmål:

  • Mål om modning av teknologien for å optimalisere mekanisk design før pilotering og validering. Dette vil løfte CRC- teknologien fra TRL6 til TRL8. 
  • Pilot- og valideringsmål for å demonstrere økonomisk ytelse, funksjonalitet og brukerfordeler gjennom en stor-skala pilotering i industrielle omgivelser, i samarbeid med Air Produkts. Dette vil løfte CRC fra TRL8 til TRL9. 
  • Mål knyttet til modning av teknologien, kommunikasjon og innovsjonsledelse alik at CRC kan realiseres på markedet. 

CRC vil generere verdier

Prosjektgjennomføringen vil øke veksten til OTECHOS betydelig. Selskapet anslår å oppnå EUR 67,8 millioner i akkumulerte inntekter, opprette 29 nye heltidsstillinger og et samlet overskudd på EUR 23,4 millioner innen fem år etter prosjektslutt. 

 

Prosjektets fulle navn er Centric Reciprocating Compressor.

Ler mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 281 250
EU-tilskudd
€1596875
Kontakt prosjekt

Tor Arne Hauge, Partner/CEO, OTECHOS

Tlf: +47 901 69 070

E-post: torarne@otechos.com

Tags