Demonstration of the GRAVI3 technology – innovative gravity foundation for offshore wind

Prosjektakronym
DEMOGRAVI3

DEMOGRAVI3 ønsker å teste ut en lovende løsning for sub-strukturer og offshore logistikk.

GRAVI3 er en hybrid sub-struktur av stål og betong for overgangsvann på mellom 35 og 60 meters dyp. Sub-strukturen er foreløpig på TRL5 (Technological readiness level). Gjennom prosjektet ønsker de å designe, konstruere, bygge, montere, transportere, installere og demonstrere et full-skala fundament utstyrt med en 2 MW offshore vindturbin, i et grid-tilkoblet demonstrasjonssted.
Ved å kombinere ulike energibesparende tiltak ønsker prosjektet å senke energikostnadene med 15%. Disse tiltakene består blant annet av å kombinere bruk av betongsenkekasser med vannballast, i stedet for kompliserte og kostnadskrevende stålløsninger og anker-system. Videre ønsker de å oppnå dette ved bruk av mindre stålstrukturer, samt å utføre all bygging og montering på land. De ønsker også å forhindre bruk av tunge løfteskip og redusere nivået på kompleksitet og risiko for offshore operasjoner. 

Les mer om prosjektet på Cordis eller på prosjektets hjemmesider

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€26 523 602
EU-tilskudd
€19037465
Kontakt prosjekt

EDP RENOVAVEIS SA

PLAZA DE LA GESTA 2
33007 OVIEDO
Spain