Demonstration of the GRAVI3 technology – innovative gravity foundation for offshore wind

Prosjektakronym
DEMOGRAVI3

DEMOGRAVI3 ønsker å teste ut en lovende løsning for sub-strukturer og offshore logistikk.

GRAVI3 er en hybrid sub-struktur av stål og betong for overgangsvann på mellom 35 og 60 meters dyp. Sub-strukturen er foreløpig på TRL5 (Technological readiness level). Gjennom prosjektet ønsker de å designe, konstruere, bygge, montere, transportere, installere og demonstrere et full-skala fundament utstyrt med en 2 MW offshore vindturbin, i et grid-tilkoblet demonstrasjonssted.
Ved å kombinere ulike energibesparende tiltak ønsker prosjektet å senke energikostnadene med 15%. Disse tiltakene består blant annet av å kombinere bruk av betongsenkekasser med vannballast, i stedet for kompliserte og kostnadskrevende stålløsninger og anker-system. Videre ønsker de å oppnå dette ved bruk av mindre stålstrukturer, samt å utføre all bygging og montering på land. De ønsker også å forhindre bruk av tunge løfteskip og redusere nivået på kompleksitet og risiko for offshore operasjoner. 

Les mer om prosjektet på Cordis eller på prosjektets hjemmesider

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€26 523 602
EU-tilskudd
€19037465
Kontakt prosjekt

EDP RENOVAVEIS SA

PLAZA DE LA GESTA 2
33007 OVIEDO
Spain