DEMOWARE - Resirkulerer avløpsvann

Prosjektakronym
DEMOWARE - Resirkulerer avløpsvann

Vannressursene i Europa er under press, og dette gjelder spesielt i byer hvor infrastrukturen forfaller og urbanisering fører til økt belastning på vann-og avløpssystemene. Områder med lite nedbør, industri og mye turisme er også utsatt. Vannkvaliteten er ofte ikke god nok, og kan utgjøre en helserisiko. I tillegg fører klimaendringer til mindre tilgang på vann og økt konkurranse om ressursene.

For å møte det økende vannbehovet i Europa, har DEMOWARE utviklet og forbedret eksisterende teknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Ved hjelp av membranteknologi, forsvinner bakterier, virus og annen forurensing. Dermed blir avløpsvann omgjort til rent drikkevann.

Prosjektet behandlet og renset avløpsvann fra de spanske byene Salou, Tarragona og Vilaseca gjennom et vannsamlingsanlegg. Målet er at resirkulert vann etter hvert skal dekke 90 % av etterspørselen.

DEMOWARE resulterte i økt driftseffektivitet, reduserte produksjonskostnader og bærekraftig utnyttelse av vannressursene. Prosjektet skal øke vanngjenbruk i Europa, og redusere avhengigheten av vannreserver.

Les mer om prosjekter her

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€10 439 840
EU-tilskudd
€5999728
Kontakt prosjekt