DemoWind 2 ERA-NET Cofund action - delivering cost reduction in offshore wind

Prosjektakronym
DemoWind2

DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å samle nasjonale og transnasjonale organisasjoner med en interesse i å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi. Nettverket har fått navnet European Research Area Network (ERA-NET) Cofund og består av Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Spania og Storbritannia.

Videreføring av forgjengeren

Som forgjengeren ønsker DemoWind2 å hjelpe industrien, ved hjelp av partnerskap, til å få teknologier gjennom TRL-nivå (Technological Readiness Level) 5-6 til 6-7 gjennom transnasjonale prosjekter. Prosjektet ønsker å koble eksisterende og nye europeiske offshore vinddemonstrasjonsmuligheter, utveksle kunnskap og fasilitere akselereringen av kostnadsreduserende innovative teknologier til kommersialisering. Les mer om det forgjengerprosjektet her

Utvikling av offshore vind

I arbeidet med å øke bruken av offshore vind, og dermed erstatte fossilenergi med fornybar energi, er det essensielt å redusere kostnadene knyttet til teknologen. Dette prosjektet tar sikte på å bidra til de europeiske kostnadsreduksjonsmålene for offshore vind, samt bidra til den økonomiske utviklingen av sektoren. Innsatsen vil også bidra til å opprettholde EUs ledende posisjon internasjonalt innen offshore vind.

 

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€25 932 924
EU-tilskudd
€8557864
Kontakt prosjekt

Koordinator

Sally Fenton

E-post: s.fenton@decc.gsi.gov.uk

Tlf: 0300 068 6503

Adr: 3 Whitehall Place, London, SW1A2AW

Norsk kontakt: 

ENOVA 

Rune Holmen 

runeholmen@enova.no