DemoWind ERA-NET Cofund action - delivering cost reduction in offshore wind

Prosjektakronym
DEMOWIND

DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon. Nettverket har fått navnet European Research Area Network (ERA-NET) Cofund og består av Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Spania og Storbritannia. Partnerlandene vil slå sammen ressurser opp til 21.2 millioner€.

Partnerskap og transnasjonale prosjekter

Målet til DemoWind er å koordinere innovasjonsaktivitet innenfor offshore vindenergi mellom europeiske land og regioner. DemoWind sikter seg inn på kapitalintensiv og industriledet demonstrasjonsprosjekter som ville vært vanskelig eller umulig for et enkeltland å støtte. Gjennom partnerskap ønsker prosjektet å hjelpe industrien til å få teknologier gjennom TRL-nivå (Technological Readiness Level) 5-6 til 6-7 gjennom transnasjonale prosjekter. Prosjektet ønsker å koble eksisterende og nye europeiske offshore vinddemonstrasjonsmuligheter, utveksle kunnskap og fasilitere akselereringen av kostnadsreduserende innovative teknologier til kommersialisering. 

Støtte til videreføring

Prosjektet har også fått støtte til en videreføring av den felles innsatsen (Joint action). Videreføringsprosjektet har fått navnet DemoWind 2 og har et totalbudsjett på 25 932 924€, hvor Europakommisjonen, gjennom Horisont 2020, bidrar med 8 557 864,92€. Prosjektet startet 1.1.2016 og er forventet avsluttet 31.12.2020. 

Les mer om DemoWind her.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€23 585 334
EU-tilskudd
€7783160
Kontakt prosjekt

Koordinator

Sally Fenton

E-post: s.fenton@decc.gsi.gov.uk

Tlf: 0300 068 6503

Adr: 3 Whitehall Place, London, SW1A2AW

Norsk kontakt: 

ENOVA 

Rune Holmen 

runeholmen@enova.no