DownToTen - måler miljøforurensende utslipp

Prosjektakronym
DownToTen

DownToTen er et EU-finansiert prosjekt som utvikler en måte å måle utslippspartikler som er mindre enn 23 nanometer på. 23 nanometer er den minste utslippsstørrelsen som er dekket av gjeldende lovgivning.
 

Hvert år dør rundt 400 000 europeere for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet. Den største årsaken til dette er kjøretøy på veier. Sektoren står for 60 % av partikkelutslipp, og 64 % av nitrogendioksid utslipp i urbane områder.
 

DownToTen fremmer forskning i partikkelforurensning for miniatyrpartikler mindre enn de som er dekket av dagens lovgivning, altså mindre enn 23 nanometer. De utvikler en metode som kan måle partikler helt ned til 10 nanometer. Prosjektet gjør dette under ekte kjøreforhold, og ikke bare på laboratoriet. 
 

Prosjektet har også alliert seg med organisasjoner i USA og Japan for å sikre at forskningen og funnene angående partikkelutslippene får en global innflytelse.
 

Offisielt navn: "Measuring automotive exhaust particles down to 10 nanometres".

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 135 133
EU-tilskudd
€4135133
Kontakt prosjekt

Koordinator: Professor Zissis Samaras, Aristotle University

Epost: zisis@auth.gr