e-care@home

Prosjektakronym
e-care@home

Europeiske land står ovenfor et økende behov av omsorgstjenester etterhvert som befolkningen blir eldre. Dette vil føre til finansielle utfordringer, men også utfordringer i form av ressurser og tilnærminger.

Skybasert plattform

Gjennom en serie av behov og brukervennlighetstester har klienter, pårørende og klinikere vært aktivt involvert i utviklingen av eCare@Home. Systemet bygger på en allerede eksisterende skybasert plattform som ble utviklet gjennom et tidligere prosjekt (The Inclusion Society) som tok sikte på å støtte eldre. Plattformen er en nettbrettsbasert programvare hvor brukeren få tilgang til en rekke funksjoner, blant annet IP kommunikasjon med deres klinikere. Gjennom ni måneder ble systemet testet ut av eldre som har tilbakevendende humørsymptomer som er i behandling på en helsefasilitet for mental helse (GGZinGeest) i Amsterdam.

Økt selvstendighet

Målet med prosjektet har vært å teste og utvikle et digitalt helsetjenestesystem for å fremme selvstendighet, samt å kunne påvise tidlige tilbakefallsymptomer hos eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon, styrke pasientens egenrådighet, samt fasilitere kontakt med omsorgspersonen.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 256 565
EU-tilskudd
€1529745
Kontakt prosjekt

Thorhallur Gudmundsson
Tel: 0047 913 43 943
tg@hospitalorganiser.no
Hospital Organiser AS, PO Box 62, 1324 Lysaker,
Norway