E-ferry - en elektrisk, nullutslipps- og klimanøytral ferge

Prosjektakronym
E-ferry

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning. 

Hovedobjektivet til E-ferry-prosjektet er å kunne operere en fullstendig klimanøytral, elektrisk drevet ferge for mennesker, blier, lastebiler og kargo. Prosjektet har som mål å oppnå dette gjennom å anvende et særdeles energieffektivt og nyutviklet designkonsept, være klimautslippsfri og utstyre fergen med det største batteriet hittil installert på et fartøy. 

E-ferry promoterer vanntransport som er energieffektiv, uten klimagassutslipp eller luftforurensning for øysamfunn, kystområder og innlands vannveier. 

 

E-ferry sitt fulle navn er "E-ferry – prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry for passengers and vehicles".

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€21 303 821
EU-tilskudd
€15141036
Kontakt prosjekt

Trine Heinemann, project coordinator

THE@aeroekommune.dk