EfficienSea 2 - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea

Prosjektakronym
EfficienSea 2

EfficienSea 2 er et EU-finansiert prosjekt som bruker digitale nettbaserte løsninger for å forbedre sikkerheten til sjøs. Prosjektet skal opprette en global kommunikasjonsplattform, samt digitale standarder for værmeldinger, nautiske kart og andre hjelpemidler for å forbedre kommunikasjonen på sjøen. 
 

Kommunikasjonsformater mellom sjømenn og myndigheter, havner, selskaper og andre skip er varierte, ustandardiserte og ofte preget av gammel teknologi med ufleksible formater. Sjømenn bruker verdifull tid på utdaterte og ustandariserte prosesser, som kunne vært brukt til skipsnavigering. Dette gjelder også kommunikasjon angående faresignaler og værmeldinger.   
 

EfficienSea 2 har som mål å etablere felles digitale standarder for å bedre skape forbindelser innad i den maritime verden. Prosjektet etablerer også en ny nettbasert plattform som gjør det mulig for aktører i den maritime sektoren å dele data, samt kommunisere mer effektivt. Prosjektet vil også opprette digitale standarder som kan brukes i hele verden.
 

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€11 455 000
EU-tilskudd
€9795318
Kontakt prosjekt

Ann Lemming fra Søfartsstyrelsen: alj@dma.dk