EMBRIC - Skaper samhandling på tvers

Prosjektakronym
EMBRIC

EMBRIC er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som løper til 2019. EMBRIC-klyngen har som mål å fremme vitenskapelige funn og innovasjon fra marine bio-ressurser.

Prosjektet skal fremme nye applikasjoner innen medikamentforskning, nye matvarer og ingredienser, selektiv avl innen akvakultur, bruk av mikroorganismer til å behandle forurenset vann, kosmetikk og bioenergi. Formålet er å etablere integrerte tverrfaglige verdikjeder av tjenester for å utforske marine bio- ressurser og deres bærekraftige utnyttelse. Prosjektet skal bidra til at utstyr, ressurser og tilknyttede tjenester i ulike fagmiljøer innen forskning, industri og i regioner skal kobles sammen og på denne måten promotere potensialet i innen blå marinbioteknologi. 

Økt behov for samhandling

Blå marinbioteknologi er nøkkelen i å avdekke det økonomiske potensialet som ligger i det biologiske mangfoldet av marine organismer. For å gjøre dette er det i dag behov for samarbeid og deling av informasjon og forskning på tvers av sektorer og fagområder. I dag er det imidlertid mangelfull kobling mellom forskning, industri og regioner. 

Fokuserer på tre dimensjoner

Med utgangspunkt i dagens situasjon skal EMBRIC- prosjektet koble sammen biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur og med dette bygge samhandling og informasjonsutveksling langs tre dimensjoner: 

  • Forskning
  • Industri 
  • Regioner

Prosjektets offisielle navn er European Marine Biological Research Infrastructure Cluster (EMBRIC).

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 041 611
EU-tilskudd
€9041611
Kontakt prosjekt

Sorbonne University

21 rue de l'Ecole de Médecine 
75006 Paris
France

Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

Place Jussieu 4
75252 Paris
France