Enhanced real time services for an optimized multimodal mobility relying on cooperative networks and open data

Prosjektakronym
TIMON

TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 

Dette skal de dra nytte av gjennom en nettbasert plattform og mobilapplikasjon utviklet med formål om å gi informasjon og tjenester i sanntid til sjåfører og trafikanter.
De operativene målene i prosjektet er å analysere interessenters behov og inkorporere dem i transporttjenestene som plattformen skal levere, identifisere åpne datakilder og harmonisere dem slik at de kan brukes til sanntidsinformasjon, bruke kunstig intelligens for utnytte åpne data, utvikle hybridnett for å sikre en stabil kommunikasjonskanal, implementere ITS-tjenester, samt utvikle to valideringsmiljøer.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 605 213
EU-tilskudd
€5605213
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator
Leire Serrano
E-post: leire.serrano@deusto.es 

Hugo Landaluce
E-post: hlandaluce@deusto.es