EU Calculator: trade-offs and pathways towards sustainable and low-carbon European Societies

Prosjektakronym
EUCalc

Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.

Dette skal oppnås gjennom utviklingen av et omfattende open source rammeverk for forskning, næring og beslutningstaking. Gjennom verktøyets kartlegging og utforskning av beslutninger tatt i ulike relevante sektorer vil man se de klimatologiske, sosiale og økonomiske konsekvensene beslutningene har fått. Resultatet vil bli et mer konkret planleggingsverktøy for å svare på teknologiske og sosiale utfordringer.

Verktøyet skal være brukervennlig, lett tilgjengelig og gi rask, nøyaktig og utfyllende informasjon for beslutningstakere, næringslivsaktører, sivilt samfunn og andre samfunnsaktører. Sektorene analysert av verktøyet er kraftproduksjon, transport, industri, jordbruk, energiforbruk og livsstil.

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€5 875 174
EU-tilskudd
€5283305
Kontakt prosjekt

Potsdam Institut fuer Klimafolgenforschung

Telegrafenberg 31
14412 POTSDAM
Germany