European Bus System of the Future 2

Prosjektakronym
EBSF_2

Målet med EBSF_2-prosjektet er å validere ulike løsninger som bedrer effektiviteten og attraktiviteten til bussystemer. 

Løsningene skal representerer de mest innovative på området. Løsningene skal bli introdusert ved å identifisere innovasjonskrav, noe som skal drive konsekvensanalysen. Tilnærmingen skal inkludere representanter fra alle viktige interessentgrupper, og prosjektets resultater skal bidra til å oppdatere for videre forskning og utvikling i strategidokumentet European Bus System of the Future.
Prosjektet bygger videre på FP7-prosjektet European Bus System of the Future.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€12 416 709
EU-tilskudd
€9995952
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:
Michele Tozzi
E-post: michele.tozzi@uitp.org

Yannick Bousse
E-post: yannick.bousse@uitp.org