European Network for Health Technology Assessment

Prosjektakronym
EUnetHTA - JA3

Helsenettverket European Network for Health Technology Assessment – Joint Action 3 (EUnetHTA JA3) har satt seg som mål å øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievaluering (HTA) på europeisk nivå.

Dette gjøres for å støtte evidensbasert, bærekraftig og rettferdige valg i helsevesenet og helseteknologier, samt for å sikre gjenbruk i regionale og nasjonale HTA rapporter og aktiviteter for å unngå å duplisere evalueringer.
Et overordnet mål er å utvikle en generell strategi med prinsipper og forslag til en vitenskapelig og teknisk mekanisme for permanent bærekraftig europeisk samarbeid på HTA som tar høyde for direktivet på CBHC.
Videre sikter nettverket på å øke innrettingen mellom HTA rapporter som blir brukt for refusjonsbeslutninger og kliniske retningslinjer som blir brukt av leger i det daglige. Nettverket ønsker også å gjøre prosessene i livssyklusen til helseteknologier mer sammenfallende, samt å bidra til diskusjonen om evalueringer av effektiviteten og sikkerheten av nye medisinske redskaper. Målet er at alle disse utfallene sammen vil bidra til å spre informasjon og kunnskap om helse, og på den måten forbedre politikk og beslutninger i helsesystemene. Dette vil gijen bidra til å beskytte borgere mot usikre eller ineffektive teknologier, samt forbedre tilgangen til gode helseteknologier.

Les mer om nettverket her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
EU-tilskudd
€11999797
Kontakt prosjekt

ZORGINSTITUUT NEDERLAND [ ZIN ]

Eekholt 4 , 1112 XH Diemen , Netherlands  

Coordinator Contact(s)

GOETTSCH Wim wgoettsch@zinl.nl

Tags