Exchange of international talent in Europe

Prosjektakronym
EXCITE

EXCITE-prosjektet skal fremskynde utviklingen av unge kunstnere og musikkbedrifter og utvikle muligheter på tvers av det internasjonale markedet for å skape fremgang. 

Prosjektets leveranse skal bygges rundt en kjerne av ti musikkfestivaler, fire tilknyttende festivaler, samt en egen scene ved en av de beste showcase-festivalene/konferansene i Europa. Under prosjektet skal EXCITE også produsere to sammenkomster hvor internasjonalt respekterte tekstforfattere skal delta for å akselerere kunstnerisk utvikling og oppmuntre dypere samarbeid.

Gammelt prosjekt i ny drakt

Prosjektet ble opprinnelig etablert i 2009, uavhengig av EU-finansiering. Siden da har det utviklet seg til et mer sammenhengende nettverk som tiltrekker seg et bredere spekter av partnere og en bredere portefølje av muligheter for unge kunstnere og bedrifter.

Skaper infrastruktur

Prosjektet, hvor sørlandske Sørf er med, mobiliserer unge talenter og legger til rette for internasjonalisering på et tidlig stadium. Samarbeidet i nettverket og prosjektet gir blant annet tilgang til eksperter fra industrien som kan bedre faglige ferdigheter, muligheter for nettverksbygging, tilgang til nye markeder og større publikum, og utnyttelse av internasjonale kontakter.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
EU-tilskudd
€198492
Kontakt prosjekt

Daglig leder for Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk:

Judith Premak
Epost: judit@sorf.no