FAIRWAY – vil bedre kvaliteten på drikkevannet

Prosjektakronym
FAIRWAY

FAIRWAY er et Horisont 2020-prosjekt som vil bidra til å utvikle landbrukssystemer som kan produsere god kvalitet på drikkevann-forsyninger.

Trygt drikkevann er helt essensielt for menneskers liv og helse. Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet. Retningslinjer og regelverk for å beskytte drikkevannsressursene har ikke vært like effektive i alle medlemslandene i EU. Målet med FAIRWAY er å gjennomgå retningslinjer, regelverk, styring og vannforvaltningen i landbruket for å beskytte drikkevann-ressursene i EU. Det skal også bidra til å identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som samtidig øker bærekraftig utvikling i landbruket.

Mange ulike aktører deltar i prosjektet

Partnerne i FAIRWAY-prosjektet danner en unik blanding av forskere, bedriftsrådgivere og konsulentvirksomheter. Prosjektet bygger på 13 casestudier («living labs») i 11 forskjellige EU-land som vil danne kjernen i en plattform med flere ulike aktører.

Like viktig er det å få vellykkede praksiser fra case-studier opp på regionale, nasjonale og overnasjonale (EU) nivåer da dette understreker rollen som effektiv kommunikasjons- og utvidelsesverktøy som er utviklet i FAIRWAY.

Vil inkludere flere i overvåkning og styring av vannforsyning

Prosjektet vil øke den vitenskapelige forståelse av forholdet mellom landbruk og drikkevann-vern, øke forståelsen for sosiale, tekniske og økonomiske hindringer for praktisk gjennomføring av tiltak, levere innovative tiltak og verktøy for å overkomme disse barrierene, utvikle protokoller og datasett for overvåkning av gårdsdrift og vannforsyninger, og vil øke bevisstheten og involveringen av bønder og andre borgere i overvåkning og styring av vannforsyning. FAIRWAY-resultatene vil spres til en rekke målgrupper ved hjelp av det fremste innen teknologi, sosiale media og workshops.

Prosjektet skal:

  • gjennomgå tilnærminger for beskyttelse av drikkevannressurser mot forurensing fra plantevernmidler og nitrat.
  • identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder for en mer effektiv måte å verne om drikkevannet.

Prosjektets fulle navn er Farm systems that produce good Water quality for drinking water supplies.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 999 865
EU-tilskudd
€4999865
Kontakt prosjekt

Wageningen Environmental Research