Far and Large Offshore Wind

Prosjektakronym
FLOW

FLOW var et nasjonalt forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland. Det felles forskningsprogrammet besto av 13 nederlandske selskaper og kunnskapsinstitusjoner. Programmet satte seg mål om å øke påliteligheten til vindfarmer, akselerere utviklingen, redusere risikoen og bidra til en reduksjon av kostnadene. 

Storskala vindmøller på dypere vann

Programmet fokuserte på tre pillarer. 

Den første pillaren fokuserte på behovet for storskala vindenergi på større dyp enn nåværende teknologi tillater. Behovet for å kunne ha vindmøller på større dyp kommer av at vinden er sterkere lenger ute på havet, samt at det er mer plass og færre begrensninger fra lokalbefolkninger. Videre er det også problemer knyttet til av vedlikeholdsarbeid blir vanskeligere og at miljøet ikke burde bli forstyrret. Fokuset kommer på bakgrunn av at dette vil muliggjøre en substansiell vekst av fornybar energi.

Kostnadsreduksjon

Den andre pillaren satte fokus på kostnadsreduksjon. Dette er en nødvendighet for å kunne ta opp konkurransen med gass og kull. Konsortiumet satte opp et mål om kostnadskutt på 20% innen fem år. Dette målet ble oppnådd.

Viktigheten av samarbeid

Den tredje pillaren dro frem samarbeid som et sentralt og viktig aspekt. Ved opprettelsen av FLOW erkjente alle partnervirksomheten viktigheten av hverandre for å kunne ta offshore vindenergi til neste nivå. Partnerene fikk også med seg den nederlandske staten på laget som både bidro med halvparten av finansieringen og viste seg å bli en partner i arbeidet med offshore vind.

Fem forskningsområder

Forskningsprogrammet ble delt inn i 5 forskningsområder:

  1. Vindmølleparkdesign
  2. Støttestrukturer
  3. Elektriske systemer og grid-integrering
  4. Turbinutvikling
  5. Samfunnsmessige forsknings- og innovasjonslinjer

 

FLOW ble avsluttet i januar 2016. Programrapporten fastslår at programmet har gjort det mulig for nederlandske selskaper å tiltre i en ledende posisjon i internasjonale marked for offshore vindmølleparker. Deler av resultatene oppnådd gjennom FLOW har blitt videreført og videreutviklet av TKI Wind op Zee.

 

Les mer om FLOW-programmet her

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Kontakt prosjekt

Kontakt

E-post: secretariaat@flow-offshore.nl 

Tlf: +31 (30) 7370541