Finding Places

Prosjektakronym
FindingPlaces

CityScope redskapet har mange bruksområder som løser ulike utfordringer i samfunnet, spesielt innenfor borgerdeltakelse i den digitale tidsalderen og utnyttelse av urban data i byutvikling.

I Hamburg sto de ovenfor en stor utfordring i forbindelse med flyktningstrømmen til Europa. I en by som allerede har utfordringer med plass skapte dette mange diskusjoner. FindingPlaces-prosjektet satte seg som mål at de skulle bosette 20.000 flyktninger. 

Økt deltakelse i prosessen

Ved å ta i bruk CityScope-redskapet sikret man at så mange som mulig fikk delta i prosessen med å beslutte hvilke områder som skulle brukes. I tidsrommet mellom 26 mai til 15 juli 2016 gjennomførte de flere workshoper hvor over 400 av Hamburgs innbyggere fikk komme til bordet og bidra i diskusjonen. Deltakerne på workshopene foreslo flere områder i Hamburg som de fant gjennom å bruke CityScope-bordet. I FindingPlaces ble det bygd egne bord til prosjektet. CityScope-bordet i prosjektet viste et bilde av byen Hamburg fylt med områder som i ulik grad var egnet til bygging/utvikling av boliger til flyktninger. Områdene var fargekodet etter graden av egnethet for bruk.

Økt innsikt og forsåelse

Ved å bli tatt med inn i prosessen fikk de 400 innbyggerne i Hamburg som var med i workshopene en bedre innsikt i beslutningsprosessene som ligger bak utbyggingene av boliger for flyktninger, og generelt beslutningsprosesser som omhandler bruk av byareal. En av prosjektmedarbeiderne fortalte på et showcase i Brussel om hvordan noen av prosjektdeltakerne mente man kunne ta i bruk byens polobaner siden de ikke var så viktige. Dette vakte derimot stor misnøye blant byens polospillere som også var representert rundt bordet. Generelt ble det skapt mange diskusjoner om hva som var viktig for ulike deler av befolkningen i Hamburg, noe som også førte til økt innsikt og forståelse for hverandre. Gjennom prosjektet ble det foreslått 161 områder. Av disse kunne 44 brukes. Foreløpig har 5 områder kommet til stadiet hvor implementering er foreslått og planlegging for gjennomføring har blitt godkjent, noe som vil medføre at 600 boliger for asylsøkere vil bli bygd. 

Konklusjoner

Prosjektet konkluderte med at CityScope-redskapet var godt egnet til å føre sammen innbyggere i byen for å sammen objektivt diskutere følelsesladede temaer innenfor urban utvikling. Videre tror de at CityScope kan være med på å løse flere utfordringer i byen, både for å få befokningen med i prosessen, men også for å få i gang diskusjonen mellom profesjonelle eksperter.

God Praksis

Den fremragende innsatsen i prosjektet ble også tildelt en URBACT Good Practice status. Disse gode praksisene dekker et vidt spekter av tema byer kan ha utfordringer med fra integrering til digital innovasjon. Les mer om URBACTs Good Practice her og om hvorfor FindingPlaces blir ansett som god praksis her. FindingPlaces var et samarbeid mellom MIT Media Lab som utviklet CityScope Teknologien, Universitetet i Hamburg/ CityScienceLab, steg Hamburg mbH og den frie og hanseatiske byen Hamburg.

CityScope redskapene ble utviklet ved MIT Media Lab. Les mer om prosjektet fra deres side her og publikasjoner om prosjektet her.

Koordinatorland
Kontakt prosjekt

Gesa Zimmer 

gesa-ziemer@hcu-hamburg.de