Framtidskuster

Prosjektakronym
Framtidskuster

Ved grenseoverskridende samarbeid skal prosjektet generere bedre ressursutnytting og utvikle nyskapende strategier som ganger besøksnæringen i ØKS-regionen.

Ved å revitalisere regional kulturarv i kombinasjon med en felles historisk bakgrunn, skal prosjektet bidra til industriell innovasjonskraft som skaper bærekraftig økonomisk vekst og konkurransekraft.
Deltakelsen i ØKS-prosjektet har spesifikt ført til at fylkeskommunen sammen med Lindesnes Fyrmuseum og Kystverket har utviklet en mal for fysisk skilting og digital formidling på fredede fyrstasjoner. Modellen er i dag i bruk på de fleste av fyrene i Vest-Agder og skal utvides til resten av landet. 

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 449 740
Kontakt prosjekt

Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Cecilia Fredriksson
Telefon: +46-42 356642
E-post: Cecilia.fredriksson@msm.lu.se