Friendly and Affordable Sustainable Urban Districts Retrofitting

Prosjektakronym
FASUDIR

Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?

Den tradisjonelle måten å gjøre bygg mer energieffektive har gitt dårlige resultater med tanke på urban bærekraft, ressurseffektivitet og økonomisk gevinst. Selv om den mest kostnadseffektive og bærekraftige måten å energieffektivisere bygg er på distriktsnivå, er det vanskelig å ta gode valg for et større område.

Bistand i avgjørelser

FASUDIR-prosjektet, som varte fra september 2013 til august 2016, ble gjennomført for å støtte opp markedet for opprustning av bygninger i Europa. Nøkkelresultatet er verktøyet ”Integrated Decision Support Tool” (IDST), som er utviklet for å hjelpe dem som skal ta avgjørelsene å legge en best mulig strategi for å øke bærekraften i et helt distrikt.

Kalkulerer nøkkeltall

IDST er bygget på en bygnings- og distriktsenergimodell som kan kalkulere nøkkeltall for bærekraft. Den inkluderer en innovativ optimaliseringsmodul som støtter energieffektiviseringsteknologi på både bygnings- og distriktsplan ved å vurdere ulike tekniske muligheter. Verktøyet kan også analysere ulike muligheter ut fra forutsetningene i distriktene og foreslå de mest passende løsningene. IDST ble testet i tre områder: I Budapest, Frankfurt og Santiago de Compostella, områder med ulikt klima og ulik bygningsmasse. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 046 711
EU-tilskudd
€2937732
Kontakt prosjekt

TECNALIA Research & Innovation
Ander Romero Amorrortu
Epost: Ander.romero@tecnalia.com