FutureEUAqua - bærekraftig akvakultur i hele verdikjeden

Prosjektakronym
FutureEUAqua

FutureEUAqua er et Horisont 2020-fiansiert prosjekt ledet av det norske selskapet Nofima. 

Bærekraftig akvakultur

Prosjektet skal fremme miljøvennlig, økologisk og konvensjonell akvakultur sentrert rundt store fiskearter og organismer med lavt tofisk nivå i Europa. Løsningene skal være bærekraftige og motstandsdyktige mot klimaendringer, og skal møte den fremtidige utfordringen knyttet til økende forbruk av næringsrik mat med høy kvalitet, samtidig som den er produsert under forsvarlige forhold. 

Innovasjon i hele verdikjeden

For å oppnå dette skal FutureEUAqua fremme innovasjon i hele verdikjeden, inkludert:

  • genetisk utvalg
  • ingredienser
  • ikke-forstyrrende overvåkingsteknologi
  • innovative fiskeprodukter
  • innovativ emballasje
  • optimale produksjonssystemer, som IMTA og RAS

Samtidig skal prosjektet ta hensyn til sosioøkonomiske forhold ved å legge til rette for deltakelse av et bredt spekter av interessenter, opplæring og formidling. 

Ni ulike arbeidspakker

For å enve å nå sine målsettinger har prosjektet utviklet ni ulike arbeidspakker som alle skal bidra til forbedring av fremtidig akvakultur. Ved hjelp av arbeidspakkene skal prosjektet blant annet sikre bærekraftig og robust produksjon av fisk i fremtiden ved å skreddersy næring til fisken, fokusere på forbrukernes etterspørsel og bevissthet knyttet til valg av bærekraftig og klimavennlig sjømat, vurdere motstridende interesser innen akvakultur, validere fiskens ytelse og vannkvalitet i kostnadseffektive produksjonssystemer,  benytte trådløs sensorteknologi for helse- og velferdsovervåkning, samt ny teknologi for produktkvalitet og emballasje. Interessenteres kunnskap og synspunkter vil være en viktig del av prosjektet i kombinasjon med fokus på kommunikasjon og formidling.  

 

Prosjektets fulle navn er Future growth in sustainable, resilient and climate friendly organic and conventional European aquaculture.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 083 501
EU-tilskudd
€6000000
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator

Åsa Maria O. Espmark, Senior Scientist, Nofima AS
Tlf: +47 991 60 039
E-post: asa.espmark@nofima.no