Gen-Y City!: Developing, Attracting & Retaining Gen-Y “Creative- Tech” Talent

Prosjektakronym
Gen-Y City!

Gen-Y City! omhandler generasjon Y som er på vei ut i arbeidslivet. Denne generasjonen er vokst opp i en verden uten landegrenser og hvor teknologi er et naturlig verktøy både hjemme og på arbeidet.

På den måten kan de arbeide når og hvor de vil, og de er mer mobile enn tidligere generasjoner. Partnerne i prosjektet skal utarbeide aktiviteter og løsninger for å gjøre byene mer attraktive for denne generasjonen. Prosjektet skal skape nettverk i byene som kobler unge gründere, offentlig sektor og innbyggerne, samt knytte disse nettverkene opp mot andre byer i Europa. På den måten kan byene utveksle kunnskap, inspirere hverandre og utveksle beste praksis. Med deltakelse i Gen-Y City! får Kristiansand kommune mulighet til å tiltrekke seg talentfull og kompetent arbeidskraft.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Totalbudsjett
€747 590
Kontakt prosjekt

Tina Abrahamsen
Kristiansand kommune
90 95 43 04
Send e-post