GoJelly - en gelatinøs løsning på plastforurensning

Prosjektakronym
GoJelly

GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk. 

Flerbruksområder for maneter

GoJelly er et H2020-finansiert prosjekt med formål om å utvikle, teste og promotere en gelatinøs løsning på forurensning fra mikroplast gjennom utviklingen av en prototype mikroplastfilter. GoJelly skal ha et TRL-nivå mellom 5-6, og gjøres tilgjengelig for kommersielt og offentlig bruk. Hovedråmaterialet i produktet skal være slim fra maneter, og filteret skal blant annet fange mikroplast i vannrenseanlegg. Manetene skal også testes som gjødsel for jordbruket og fiskefôr for oppdrettsnæringen. Maneter har i enkelte kulturer vært en del av matlagingen. GoJelly vil også publisere en kokebok med maneter som ingrediens. 

To miljøutfordringer - én løsning

Gjennom fremstillingen av et slik produkt, vil konsortiet gjennom bidra med en felles løsning på to miljøproblemer; plast i havet og maneter. Begge faktorene er kommersielt og økonomisk destruktive for kystsoner og hav. Den innovative tilnærmingen til GoJelly-prosjektet ønsker å bidra til minsket plast i havet, økt etterspørsel (og med det konkurransedyktige priser) for råmaterialer fra maneter for å dekke «slim-behovet» til filterutviklerne som igjen vil lede til økt arbeid for fiskere utenom sesong. 

Testes i ulike havområder

Prototypen til GoJelly vil bli testet i tre ulike europeiske havområder; Norskehavet, Østersjøen og Middelhavet. Testingen vil bli utført av en rekke relevante aktører, fra kommersielle fiskere til industrielle partnere.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 222 817
EU-tilskudd
€5998115
Kontakt prosjekt