Healthy Ageing Supported by Internet and Community

Prosjektakronym
HASIC

HASIC-prosjektet har som overordnet må å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester.

Dette ønsker de å oppnå ved å hjelpe Europas eldre til å tilegne seg en sunn livsstil med en sunn diett, fysisk aktivitet, moderat alkoholkonsum og et sosialt liv.

Erfaringsutveksling og kunnskap om en sunn livsstil 

Prosjektet vil ha fokus på å støtte eldre på individnivå, men også å øke kvalitet- og kostnadseffektiviteten av eldreomsorg gjennom et fokus på støttegruppe-aktiviteter ledet av frivillige mentorer på 65+, samt å promotere samarbeid mellom regionale tjenester og å bidra inn i utformingen av politikk. For å oppnå disse målene ønsker HASIC-prosjektet å utvikle en pilot-utdannelse og håndbok for profesjonelle og frivillige til å støtte sunne livsstiler for eldre, samt å utvikle og promotere gruppeaktiviteter innen helse- og velvære for målgruppen. Disse gruppeaktivitetene vil ha fokus på å dele erfaringer, diskutere helserisikoer og oppmuntre deltakerne. Videre ønsker prosjektet å utvikle en online plattform hvor eldre vil få virtuell støtte for å oppnå og vedlikeholde en sunn livsstil. Prosjektet vil ha spesielt fokus på dette siste punktet i form av like muligheter og alternative tjenester, da moderne teknologi ofte er ukjent og utilgjengelig for eldre.

Synergieffekter og større mestring av hverdagen

Et sentralt aspekt i EU-prosjekter generelt er å skape synergieffekter og unngå overlapping mellom projekter. HASIC-prosjektet har derfor vært i kontakt med det FP7-finansierte prosjektet IROHLA som fokuserte på eldres evne til å få tilgang til, forstå, vurdere og kommunisere informasjon i forhold til helse og sykdom.
Gjennom prosjektet har HASIC et ønske om å gi eldre en større følelse av mestring av egen hverdag, samt at eldre tilegner seg en sunnere livsstil. På lang sikt vil dette prevantive arbeidet føre til å bremse veksten i sosial- og helseutgifter ved å redusere behovet for dyre tjenester og bidra til høyere pensjonsalder.

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
EU-tilskudd
€616063
Kontakt prosjekt

Turky University for Applied Sciences Ltd. (Turun ammattikorkeakoulu)

Joukahaisenkatu 3 A , 20520 Turku , Finland

 

Primary Coordinator Contact

Esko Ovaska

E-post: esko.ovaska@turkuamk.fi 

Telefon: +358 (0)2 263 350