Home4Dem

Prosjektakronym
Home4Dem

Home4Dem-prosjektet tar sikte på å utvikle en IKT-plattform som vil gjøre det mulig for personer med demens å fortsette å bo hjemme og opprettholde et sosialt liv.

Gjennom denne plattformen ønsker prosjektet gjøre det lettere for industrialiserte samfunn å ta vare på innbyggere med demens.

Testes I fire ulike land

Prosjektet har integrert og forbedret to allerede eksisterende plattformer som nå skal testes ut. Gjennom 12 måneder skal plattformen bli testet ut i fire europeiske land. I Italia og Sveits vil plattformen bli testet ut i det private markedet, mens den i Norge og Sverige vil bli testet ut i samarbeid med formelle helsetjenester.

Økt livskvalitet

Gjennom disse testene ønsker prosjektet å bidra til å senke bruken av institusjoner, samt å støtte uformelle omsorgspersoner ved å redusere tiden som blir brukt på unødvendig tilsyn og dermed også redusere ansvaret som kommer av å ta vare på en person med demens. Gjennom dette vil man også øke livskvaliteten til personer med demens da dette betyr en større grad av selvstendighet for demenspasienter.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Startdato
EU-tilskudd
€1645950
Kontakt prosjekt

Lorena Rossi,
Email: l.rossi@inrca.it
Via Santa Margherita, 5
60131 Ancona
Italy
Phone: +39 071 800 4893