HySEA - introduksjon av hydrogenenergisystemer

Prosjektakronym
HySEA

HySEA er et Horisont 2020 prosjekt som skal å utføre pre-normativ forskning på ventilerte forbrenninger i lukkede områder og beholdere for hydrogenenergiapplikasjoner. Prosjektets ambisjon er å tilrettelegge for trygg og vellykket introduksjon av hydrogenenergisystemer, gjennom å introdusere standardiserte ventileringskrav. 

Representativ skala for industriell praksis

Gjennom å generere eksperimentelle kvalitetsdata for ventilert deflagrasjoner i reelle lukkede kapsler og konteinere med overbelastningsnivåer som er representative for industriell praksis, ønsker prosjektet å utarbeide anbefalinger for forbedring til europeiske, amerikanske og andre relevante standarder for ventilerte eksplosjoner.

HySEA-prosjektet  skal karakterisere ulike stadier for eksplosjonsventilering, inkludert hengslede dører, naturlig utluftåpninger og kommersielle ventiler, og utvikle, verifisere og validere tekniske modeller og CFD-baserte verktøy for pålitelige prognoser av trykkbelastninger i ventilerte eksplosjoner.

Fullskala ventilert forbrenningseksperiment

Prosjektet skal kjøre et fullskala ventilert forbrenningseksperiment i standard ISO konteinere. HySEA ønsker også å invitere det vitenskapelige og industrielle sikkerhetsmiljøet til å levere inn blind-anslag for det reduserte eksplosjonstrykket i utvalgte, veldefinerte eksplosjonsscenarioer. 

 

HySEA står for "Improving Hydrogen Safety for Energy Applications (HySEA) through pre-normative research on vented deflagrations"

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 511 780
EU-tilskudd
€1494780
Kontakt prosjekt

 

Gexcon: Trygve Skjold - trygve@gexcon.com