IDREEM: Miljøvennlig og kostnadseffektiv akvakultur

Prosjektakronym
IDREEM

FP7-prosjektet IDREEM (Increasing Industrial Resource Efficiency in European Mariculture) er et forskningsprosjekt med mål om å bidra til langsiktig bærekraft for europeisk akvakultur. Dette skal gjøres gjennom å utvikle og teste en innovativ produksjonsteknologi kalt Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA).

En mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjonsmetode

IDREEM skal gjennom prosjektets fireårige finansieringsperiode utvikle verktøy og metoder for å bistå den europeiske akvakulturindustrien med å tilegne seg en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjonsmetode. Utviklingen av IMTA skal resultere i en pilot som skal testes i kommersiell skala, samt gjennom feltforskning og modellering.

Samarbeid mellom næring og forskning

Prosjektet kobler akvakulturnæringen og forskningsinstitusjoner for å promotere hurtig implementering. Dette vil muliggjøre en direkte overføring mellom forskningsresultater og kommersielle bruksområder.

Prosjektet har en budsjettramme på EUR 5,7 millioner, er ledet av den skotske organisasjonen for marinvitenskap (SAMS) i samarbeid med 14 industri- og forskningspartnere.

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€5 771 967
EU-tilskudd
€4206435
Kontakt prosjekt

info@idreem.eu