iFishIENCi - Revolusjonerer fôrkontroll i oppdrettsnæringen

Prosjektakronym
iFishIENCi - Revolusjonerer fôrkontroll i oppdrettsnæringen

 

Horisont 2020-prosjektet iFishIENCi – Intelligent Fish feeding through Integration of ENabling technologies and Circular principle – skal levere smarte løsninger for bærekraftig vekst til oppdrettsnæringen.

Gjennom muliggjørende teknologi, skal prosjektet gi sanntidstilgang til fôring av fisk, fiskevelferd, fiskeatferd og miljøet som omgir fisken. Dette gjøres via et Biology Online Steering System (iBOSS), som optimaliserer fôrbruk gjennom Big Data-analyser og kontinuerlig overvåking av fiskehelse- og velferd. I tillegg fører det til redusert miljøavtrykk og maksimerer verdiskapningen.

Prosjektet fokuserer også på sirkulære prinsipper og null avfall ved å satse på nye og bærekraftige økologiske verdikjeder for fiskefôr.

Gjennom en mer effektiv produksjon, kan prosjektet bidra til å møte samfunnets økende behov for mat fra havet. Prosjekter som iFishIENCi blir lagt til grunn for reformer i EU-politikken, og resultatene kan føre til nye bransjestandarder og markedsføringskrav.

Les mer om prosjekter her

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 131 140
EU-tilskudd
€6032734
Kontakt prosjekt

Tamas Bardocz (koordinator):

thb@aquabt.com

Generell informasjon: 

info@ifishienci.eu

Addresse: Central Complex, Naggar Street, Targa Gap, Mosta, Malta, MST1761