InclusionSociety

Prosjektakronym
InclusionSociety

InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater gir både pleietrengende, helsepersonell og familie en god oversikt over helsesituasjonen, om det er i eget hjem eller på en helseinstitusjon.

Oppmuntre til aktivitet

Et mål med systemet er å oppmuntre til en mer aktiv og sunn hverdag gjennom ulike motivasjonsteknikker basert på sensorregistreringer. At alle involverte kan kobles opp til det samme systemet er med på å gjøre hverdagen enklere og bekymringene mindre, noe som gir økt sikkerhet og livskvalitet.

Helhetlig system

Systemet består av fire moduler, homepad og friends & family portal er klare til installasjon. Etterhvert vil systemet kunne utvides med care management system og nursepad. Gjennom et fullt utbygd system ønsker InclusionSociety å gi eldre muligheten til å bo lenger i eget hjem, og å forbedre og forenkle forholdene ved helseinstitusjoner. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Kontakt prosjekt

Thorhallur Gudmundsson
Hospital Organiser AS
Lysker w/ Oslo, Norway
eMail: tg@hospitalorganiser.no
tel: 00 47 913 43 943