Innovative Low-Carbon Public Services

Prosjektakronym
INNOHIILI

Å gjøre et område energieffektivt er ikke lett. Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?

Sterke utslippskutt i perioden 2007 til 2015 kulminerte i det EU-finansierte prosjektet Innovative Low-Carbon Public Services som nå er blitt finalist i Regiostars Awards 2017. Prosjektet har blitt gitt 208 267 euro i støtte fra EU, med investeringer gjort for totalt 297 526 euro. Disse investeringene har blant annet gått til å forsikre at alle offentlige bygg i Ii blir oppvarmet med fornybar energi, og at alle kommuneansatte bruker elektriske biler i jobbsammenheng.

Innbyggernes innspill

Det har vært stort fokus på involvering og deltakelse fra innbyggernes side, og helt fra starten av har de blitt bedt om å komme med innspill. Et kommunekart ble sendt til hver innbygger slik at de kunne vise deres favorittområder, intervjuer ble foretatt, og møter ble holdt for grupper av unge og eldre for å få ulike perspektiver på hvordan man kunne forbedre kommunen.
Det ble lagt vekt på å finne energieffektive og miljøvennlige løsninger på innbyggernes problemer. Da en stor kilde til utslipp i området var transport, satte de i gang med bygging av en sykkelsti foreslått fra innbyggernes side. I tillegg ble det investert i digitalisering av offentlige tjenester og insentiver til virksomheter i området gjennom en lokal EU Ecolabel for å oppmuntre til sparing av energi. Gjennom tiltakene ser kommunen ut til nå å spare 600 000 euro i året.

Modell for kommuner

Kommunen Ii har rundt 10 000  innbyggere og er dermed på størrelse med 80% av alle kommuner i Finland. Dermed mener man at med Ii som modell, kan lignende løsninger brukes i rundt 250 finske kommuner i sine egne områder.

Du kan lese mer om prosjektet her

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€297 526
EU-tilskudd
€208267
Kontakt prosjekt

Kristiina Nurmenniemi 
Telefon: +358 400986365 
E-post: kristiina.nurmenniemi@micropolis.fi