Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities

Prosjektakronym
KRISTINA

Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.

- Hvis vi har en eldre person som hilser på den virtuelle agenten med en litt deprimert stemme på morgenen, vil den gjenkjenne det og spørre hva som er galt. Den vil spørre om de har sovet dårlig eller se etter noe for å oppmuntre dem. For eksempel kan den minne dem på at familien kommer på besøk senere på ettermiddagen, sier forsker Leo Wanner til magasinet Horizon.
I et EU-finansiert prosjekt har forskerne jobbet med å utvikle en digital hjelper som skal kunne forstå og bistå mennesker i et nytt land. Bakgrunnen er at det ofte er vanskelig å møte helsevesenet i et nytt land med både språklige og kulturelle barrierer.

Kan lese kroppsspråk

For å overvinne disse utfordringene, søker forskerne å utvikle en menneskelignende sosialt kompetent ”kommmunikasjonsagent” som han hjelpe dem med spørsmål knyttet til helsetjenester. Denne agenten skal kunne fange opp kulturspesifikt kroppsspråk, ansiktsuttrykk og verbalspråk. Forskningen har som målgruppe immigranter fra Midtøsten og Nord-Afrika.
Programvaren gir også denne agenten et menneskelig utseende som svarer både med gester og tale. Men responsen bygger også på et større datagrunnlag.

Programvare som forstår

- Vår agent vil kunne vurdere problemene deres basert på alder, sted, kjønn og andre ting – slik at den kan fortelle dem i et naturlig språk hvor de må gå, sier Wanner til Horizon.
Programvaren skal altså kunne forstå hva folk mener når de kommuniserer og formidle det videre til folk i en annen kultur. Målet er at man skal komme så nær som mulig til det å snakke med et annet menneske.
En prototype som kan forstå engelsk, tysk, spansk og polsk er allerede under utprøving i Spania og Tyskland. Forskerne fikk 3,6 millioner Euro i støtte til utviklingen. Målet er å videreføre Kristina som en app. Les mer om prosjektet hos Euractive.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 633 801
EU-tilskudd
€3633801
Kontakt prosjekt

Leo Wanner
leo.wanner@upf.edu