Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet

Prosjektakronym
KIA

Prosjektet Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet (KIA) skal utnytte den kreative kraften i kultursektoren for styrke konkurransesituasjonen for næringslivet i ØKS-regionen.

Kunstnernes kreative kunnskap skal gi nye ideer og perspektiv til det deltakende næringslivet og dermed bidra til innovasjon og nytenkning i regionen. Prosjektet opprettet et titalls innovasjonsallianser mellom bedrifter og kunstnere i Danmark, Norge og Sverige. Elkem var for eksempel en av bedriftene som deltok. Prosjektet la stor vekt på å utvikle metoder for interaksjon og synergi, samt verktøy for å måle effektene av alliansene. I ettertid ble metodene og verktøyene tilgjengelig for nærings- og utviklingsaktører i hele Kattegat-Skagerrak-regionen.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 557 849
Kontakt prosjekt

ApEx – Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi, Aalborg universitet
Jens F. Jensen
E-post: fj@apex-center.dk
Telefon: +45 99 40 72 79