MARANDA - Gir strøm til forskningsfartøy

Prosjektakronym
MARANDA

MARANDA er et Horisont 2020 prosjekt som utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner. Dette er testet både på land og på forskningsfartøyet Aranda. Det legges spesiell vekt på luftfiltrering og utvikling av løsninger for hydrogenutløser, for å sikre effektivitet og holdbarhet. 

Når forskningsfartøyer utfører målinger slås hovedmotoren av for å minimere støy, vibrasjon og luftforurensning som forårsaker forstyrringer i målingene. Dette drivverksystemet vil gi strøm til fartøyets elektriske utstyr og dynamiske posisjonering mens forskningsfartøyet utfører målinger uten å forårsake vibrasjon, støy og forurensing. 

Drivstoffcellesystemet vil bli testet under forhold som ligner på arktiske marine forhold før innføring i målfartøyet. I tillegg vil langsiktig holdbarhetstesting av systemet gjennomføres på et industriområde.

Partnerne i dette prosjektet er selskaper fra hele brenselcelleverdikjeden, fra begynnelse til slutt.

Prosjektet vil øke markedspotensialet til hydrogenbrenselceller i marin sektor, og innvirkningen på hele bransjen vil være merkbar.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€3 704 757
EU-tilskudd
€2939457
Kontakt prosjekt