MegaRoller - Nye standarder innen bølgeenergi

Prosjektakronym
MegaRoller

MegaRoller er et Horisont 2020 finansiert prosjekt som skal utvikle og anvende en Power Take-Off (PTO) for bølgeenergi transformatorer. Dette gjøres i et PTO-testanlegg ved AW-Energy i Finland. PTO er utviklet i sammenheng med såkalte «oscillating wave surge converters» (OWSCs), en ny type bølgekraft-teknologi som utvinnes i kystnære områder. 

Prosjektet vil føre til kunnskapsutvikling når det kommer til PTO-design og kontrollsystemer, med det formål å redusere den langsiktige marginalkostnaden på bølgeenergi for neste generasjons OWSC-enheter. Videre vil prosjektet føre til en generell kunnskapsøkning når det kommer til anvendelse av bølgeenergi.

De ulike metodene som er brukt i prosjektet vil være til fordel for mange andre typer bølgeenergi transformatorer. MegaRollers prosjekt skal opprette nye standarder og algoritmer for PTO-kontroll, noe som er gunstig for flere andre områder innen havenergi. 

Les mer om MegaRoller og bølgeenergi transformatorer på prosjektets hjemmeside.

Prosjektets fulle navn er Developing the PTO of the first MW-level Oscillating Wave Surge Converter

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€4 946 769
EU-tilskudd
€4946769
Kontakt prosjekt

Hans Christian Bolstad

hans.christian.bolstad@sintef.no