Mid-High Frequency Modelling of Vehicle Noise and Vibration

Prosjektakronym
MHiVec

Støy og vibrasjonsreduksjon (Noise, vibration and harshness – NVH) kan være et konkurransefortrinn for biler. NVH har tidligere vært vanskelig å måle fordi biler er sammensatt av en rekke deler og små endringer kan føre til store endringer i NVH. MHIVEC har utviklet robuste og effektive NVH modelleringsteknikker.

Nytt simuleringsverktøy

Gjennom en videreutvikling av Discrete Flow Mapping-metoden (DFM) har prosjektet utviklet et nytt simuleringsverktøy for å kunne forutse NVH i mekaniske strukturer. Prosjektet har utvidet kapasiteten til DFM til å kunne modellere hele kjøretøystrukturer, samt gjort det mulig å kunne markedsføre DFM som et softwareprodukt innen brukervennlige pakker sammen med andre softwareverktøy. Prosjektet har også utviklet flere teknikker for montering av substrukturer til hele modeller.  

Raskt og pålitelig verktøy

Prosjektet har satt fart på støy- og vibrasjonsanalyse og utviklet et raskt og pålitelig verktøy for ingeniørene som designer morgendagens biler. MHIVEC-prosjektet har både bidratt til å øke kunnskapen om DFM og ført til utviklingen av et markedførbart DFM-verktøy som nå produseres av inuTech Gmbh. 

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€1 944 975
EU-tilskudd
€1944975
Kontakt prosjekt

THE NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

BURTON STREET
NG1 4BU NOTTINGHAM
United Kingdom

Administrative contact: 

Wayne Cranton
Tel.: +44 115 848 8335