MIMRee – Autonom droneinspeksjon av offshore vindmøller

Prosjektakronym
MIMRee – Multi-Platform Inspection, Maintenance and Repair in extreme environments


MIMRee utvikler og tester droner som inspiserer og vedlikeholder offshore vindmøller.

Å inspisere rotorbladene på en havvindmølle kan være en vanskelig og tidkrevende oppgave. Begrenset værvindu og hardt vær på sjøen skaper et utfordrende arbeidsmiljø, og nedetid gir tapte inntekter. Det er også høye kostnader knyttet til inspeksjoner, tilstandskontroller og reparasjoner.

MIMRee vil bruke autonome droner for å optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive. Det er et ambisiøst tverrfaglig prosjekt som kombinerer kompetanse innen robotteknologi, kunstig intelligens, luftfartsteknikk, marin teknikk og bionanoteknologi for å demonstrere at inspeksjons- og vedlikeholdsoppdrag offshore kan utføres av helautomatiske droner.

En autonom båt, en drone og en robot gjennomfører inspeksjon og vedlikehold

Dronen blir fraktet offshore i en autonom båt som skanner vindmøllene ved ankomst. Dronen foretar deretter en visuell inspeksjon av rotorbladene. Dersom det er behov, frakter dronen en klatrende robot opp til vindmøllebladene, som utfører reparasjon eller vedlikeholdsoppgaver ved hjelp av en innovativ robotarm. Roboten har sensorer som gjør at den kan «føle» overflaten på rotorbladet, noe som sikrer at den ikke faller av mens den beveger seg. Alle dataene som samles inn blir sendt til personell på land, som analyserer dem og griper inn i operasjonen hvis nødvendig.

Bruk av droner og roboter vil redusere nedetiden betraktelig, og sparer vindparkene for mye tid og penger. Prosjektet forventer at en vindpark vil kunne spare rundt 26 millioner pund under hele livsløpet. I tillegg slipper man å sende mennesker ut på risikofylte oppdrag.

Prosjektets fulle navn er MIMRee – Multi-Platform Inspection, Maintenance and Repair in extreme environments. Det er finansiert av Innovative UK, Storbritannias innovasjonsbyrå.

Koordinatorland
Kontakt prosjekt


info@ore.catapult.org.uk