MiningImpact2 - miljømessige aspekt knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen

Prosjektakronym
MiningImpact2

MiningImpact2 er et JPI Oceans-finansiert prosjekt. Prosjektet følger opp resultatene fra MiningImpact, som ble avsluttet i desember 2017. Prosjektet har samlet 32 partnere fra 10 ulike land for å undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.  

Overvåke miljøpåvirkning

Det siste tiåret har man sett en stadig økende interesse for gruvedrift på havbunnen for å sikre menneskehetens fremtidige behov for nye materialer og råvarer. Mens prosjektets forløper, MiningImpact, undersøkte eksperimentelle og småskala forstyrrelser på havbunnen over dekadiske tidsskalaer, skal MiningImpact2 undersøke og overvåke miljøpåvirkning knyttet til en industriell test av utvinning av mangan-noduler på havbunnen. Prosjektet skal videre undersøke hvordan arter i dype havområder reagerer på endringer av ulik karakter, samt de integrerte effektene på økosystemfunksjoner. 

Utvikle og teste verktøy og konsepter  

Gruvedrift på havbunnen legger beslag på store geografiske areal. Dette vil forstyrre marine økosystem i området, både direkte og indirekte. Dermed er det viktig med internasjonal lovgivning basert på god og tilgjengelig kunnskap. Gjennom deres arbeid skal MiningImpact2 lukke eksisterende kunnskapshull og redusere usikkerhet knyttet til miljøpåvirkning som følge av utvinning av mineraler på havbunnen. For å oppnå dette skal prosjektet;

  • Utvikle overvåkingskonsept og strategier for dyphavsutvinningsoperasjoner.
  • Utvikle standardiseringsprosedyrer for overvåking og definisjoner for indikatorer for god miljøstatus, samt undersøke mulige begrensende tiltak som eksempelvis midler for å gjenoppretting av økosystem.
  • Utvikle lydmetoder for å vurdere miljørisikoen og estimere fordeler, kostnader, risiko knyttet til usikkerhetsfaktorer og hvordan kunnskap om virkninger kan implementeres i passende regulatoriske rammer. 

 

Prosjektets fulle navn er Environmental Impacts and Risks of Deep-Sea Mining.

Les mer om prosjektet her. 

 

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Program
Startdato
Sluttdato
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:

Dr. Matthias Haeckel, GEOMAR

mhaeckel@geomar.de