Mobile Smart Lab for Augmented Archaeological Dives

Prosjektakronym
Lab4Dive

Lab4Dive-prosjektet skal designe, utvikle og validere et innovativt, markedsførbart og konkurransedyktig produkt for å kartlegge, dokumentere og bevare undervanns-kulturarv.

Det skal oppnås i aktivt samarbeid mellom bedriftseksperter, unge forskere, veiledere, sluttbrukere og lokale interessenter. Sluttproduktet skal testet på ulike steder i Middelhavet for å sikre at det oppfyller kravene til undervannsarkeologer.

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
EU-tilskudd
€343057
Kontakt prosjekt