Motorways of the Seas Strategic Demonstration Project

Prosjektakronym
StratMoS

Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.

StratMos utviklet innspill til utformingen av EUs sjømotorvegsystem, med ulike verktøy for å gjøre havner og sjøtransport mer effektive i konkurranse med vegtransport. Prosjektet medvirket også til en SWOT-analyse om strategiske utviklingsmuligheter for Kristiansand havn. Foruten havnen ble Cargonets jernbaneterminal i Kristiansand og Maritimt Forum Sørøst holdt løpende informert om utviklingen i resultatene av prosjektet. 

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 820 212
Kontakt prosjekt

Prosjektleder: Rogaland fylkeskommune