NAIADES - Na-ionbatterier for lagring av energi.

Prosjektakronym
NAIADES

NIADES, et nylig avsluttet Horisont 2020-finansert prosjekt tilknyttet BRIDGE- nettverket, har utviklet og demonstrert bruk av Na-ionbatterier under realistiske forutsetninger som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier. 

Mer fornybar kraft krever billige og effektive lagringssystemer

Storskala implementering av fornybar energi krever vekst i produksjon av billige og effektive energilagringssystemer. Utvidelsen av batteriteknologi til storskala lagring vil bli nødvendig ettersom ikke-fleksible fornybare energikilder som vind, sol og bølgekraft blir mer utbredt og integrert i elnettet. Litiumionbatteri er mer eller mindre moden for denne applikasjonen, men kostnaden per mWh forblir høy. Høytemperaturteknologi, som integrerer lavkostbaserte natriumbaserte materialer, derimot har lavere kostnader sammenliknet med litiumionbatterier. 

Overordnet mål

Det overordnede målet med prosjektet har vært å utvikle en batteriteknologi basert på natriumion-teknologi som vil gi en radikal kostnadsreduksjon sammenliknet med litiumion-teknologi. Ved bruk av natriumion-teknologi sikres også bærekraft og ytelse hva gjelder sikkerhet, levetid og energitetthet. Basert på stor tilgjengelighet og lave kostnader knyttet til natrium, har natriumbaserte batterier potensialet til å møte de stadig større behovene knyttet til lagring av energi. NAIADES har demonstrert muligheten for Na-ionbatteri basert på kunnskap og prestasjon som har blitt gjort på laboratorier og utviklet en moduldemonstrasjon i et faktisk applikasjonsmiljø.

 

Prosjektets fulle navn er Na-Ion bAttery Demonstration for Electric Storage.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€6 492 262
EU-tilskudd
€6492262
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator

loic.simonin@cea.fr

+33 4 38 78 04 27