Netfficient - lagringsteknologi

Prosjektakronym
Netfficient

NETfficient er et nylig avsluttet Horisont 2020-finansiert prosjekt tilknyttet BRIDGE-nettverket. 

Lagringsteknologi

Prosjektet har distribuert og utviklet lokale energilagringsteknologier, samt utviklet informasjons- og kommunikasjonsverktøy, for å utnytte synergiene mellom energilagring, smartnett og borgere. Slike verktøy inkluderer et energiledelsessystem og et styrings- og beslutningsstøtteverktøy som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.Netfficient har demonstrert gjennomførbarheten av lokale småskala lagringsteknologier som dekker lavspennings- og mellomspenningsscenarier og et bredt spekter av applikasjoner og funksjoner. 

Testing i reelle miljøer

Gjennom ulike brukstilfeller (use cases), som for eksempel boliger, bygninger og offentlig belysning har prosjektet demonstrert applikasjonen i reelle miljøer. Dette har resultert i identifisering av levedyktige forretningsmodeller og forslag til endringer i sosioøkonomiske forskrifter, og dermed reduserte barrierer for distribusjon og økt samfunnsmessig aksept. Prosjektets energilagringsteknologier og styringssystemer vil bli implementert og demonstrert på den tyske øya Borkum i Nordsjøen med direkte medvirkning fra borgerne.

Prosjektets fulle navn er Energy and economic efficiency for today’s smart communities through integrated multi storage technologies.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€11 404 647
EU-tilskudd
€8993599
Kontakt prosjekt