New Bus ReFuelling for European Hydrogen Bus Depots

Prosjektakronym
NewBusFuel

NewBusFuel-prosjektet skal øke kunnskapen om teknologi og teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser på et bussdepot. 

Å etablere tankanlegg i stor skala innebærer utfordringer fordi tankene skal dimensjoneres for produksjon i stor skala - opp mot to tonn hver dag, sammenlignet med 100 kilo per dagens for dagens personbilstasjoner. Samtidig må fyllestasjonene har svært høy pålitelighet for å sikre full tilgjengelighet. Tankanleggene må også yte rask tankingstid, da bussene må kunne fylles i en kort itdsperiode på natten. Prosjektet tar også sikte på å optimalisere arealbehovet for å tilpasse infrastrukturen. 
Hydrogenlageranlegget som kreves skal ha kapasitet opp mot 10 tonn per depot, noe som vil kreve regulatoriske og sikkerhetsmessige rammeverk. 
Prosjektets konsortium skal løse disse utfordringene, og består blant annet av Europas ledende leverandører av hydrogeninfrastruktur og 12 kollektivselskaper.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 471 144
EU-tilskudd
€2438919
Kontakt prosjekt

Prosjektleder: Alastair Hope-Morley
E-post: alastair.hope-morley@element–energy.co.uk