NobelGrid - avanserte teknologiske verktøy og tjenester

Prosjektakronym
NobelGrid

Nobel Grid, et avsluttet Horisont 2020- finansiert prosjekt, tilbyr avanserte teknologiske verktøy og tjenester til alle aktører innen smart nett og kraftmarkedet for å sikre fordeler fra billigere priser, sikrere og mer stabile nett og ren energi. 

 

Aktive forbrukere og fleksibilitet i markedet

Prosjektet har utviklet, distribuert og evaluert teknologiske verktøy og tjenester innen energi for DSOer og mellomstore aktører innen krafthandel. Dette har muliggjort en aktiv deltakelse fra forbrukere, som for eksempel nye skjema for tilbud og etterspørsel og fleksibilitet i markedet. Med fleksibilitet i markedet menes nye forretningsmodeller for aggregatorer og ESCOer (energy service company). 

Testing i faktiske miljøer

Prosjektresultatene er testet, demonstrert og validert i faktiske miljøer med aktivt engasjement fra alle aktørene og er basert på de nye forretningsmodellene definert i løpet av prosjektperioden. Prosjektet har vært med i BRIDGE, et initiativ fra EU-kommisjonen, som forener Horisont 2020 prosjekter innen Smart Grid og lagring. Målet med BRIDGE er å skape et strukturert syn på tverrgående problemstillinger som kan være til hinder for innovasjon. 

 

Prosjektets fulle navn er New Cost Efficient Business Models for Flexible Smart Grids.

Les mer om prosjektet her

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€13 864 309
EU-tilskudd
€11725973
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator

Lola Alacreu, ETRA I+D

lalacreu.etra-id@grupoetra.com