Det nordiske måltid

Prosjektakronym
Det nordiske måltid

Det nordiske måltid var et forprosjekt som hadde som mål å danne grunnlag for et interregionalt hovedprosjekt innen mat og reiseliv ved å etablere et relevant partnerskap og en god struktur for samhandling.

Prosjektet skulle også definere fokusområder, metoder og aktiviteter. Partnerne i prosjektet fikk kartlagt aktuelle partnere, tematikk, kompetanser og rollefordeling i et nytt hovedprosjekt. Målet med hovedprosjektet skulle være skape bærekraftig vekst i mat-, fødevare- og reiselivs- og turismenæringen i Skagerak-regionen. 

Koordinatorland
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€195 781
Kontakt prosjekt