Nordiske sykkelbyer

Prosjektakronym
Nordiske sykkelbyer

Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 

Prosjektets fase 1 samlet, delte og utnyttet deltakernes erfaringer, samtidig som kunnskap ble hentet inn utenfra for å gjennomføre en felles kampanje med et bredt spekter av aktiviteter. I sum dannet denne kampanjen «The Nordic Way», en tiltakspakke som inneholdt både sykkelregnskap, punktinnsatser som skilting, sykkelparkering og serviceposter, og holdningskampanjer rettet mot barn og unge, trafikksikkerhet og sykkel som transportmiddel til og fra arbeid. Nordiske sykkelbyer fase 2 fokuserte på å gjennomføre aktiviteter som bidrar til å øke bruken av sykkel til pendling til og fra arbeid og skole. Prosjektet bygget på at deltakende kommuner sammen og ved hjelp av eksterne rådgivere, finner fram til konsepter som kan implementeres lokalt i hver kommune.
Deltakelsen i Nordiske sykkelbyer ga sykkelbruk et vesentlig fokus i regionen, og det var den direkte årsaken til utarbeidingen av Sykkelhandlingsplanen. Dette bidro sterkt til at Kristiansand i den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2009 ble beste sykkelby, med en sykkelandel på ni prosent av totalt antall reiser. Det bidro også til at Kristiansand ble nest best blant alle norske byer i spørreundersøkelsen til Syklistenes Landsforbund i 2012, og klatret på listen fra nummer fire i 2010. Tilskudd til investering og drift har bidratt til å styrke kommunens sykkelsatsing. Samtidig har ATP-sekretariatet og Miljøvernenheten i Kristiansand kommune økt sin kunnskap og kompetanse om hvordan de kan øke syklingen i regionen.

Koordinatorland
Prosjektpartnere fra Agder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 169 147
Kontakt prosjekt

Frederikshavn kommune
Finn Rasmmussen
E-post: tf@frederikshavn.dk
Telefon: +45 98456219