Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

Prosjektakronym
Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

Det er økt bekymring for potensielle konsekvenser av ekstreme klimahendelser, blant annet skade på mennesker, eiendeler og eiendom. Dette prosjektet planlegger å operasjonalisere et system som heter Oasis Loss Modelling Framework. Systemet kombinerer klimatjenester med informasjon om skader og tap, samt tilbyr en standardisert risikovurderingsprosess som kan vurdere potensielle tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.

Ved å gi tilgang til transparent og standardisert analyse, har Oasis-plattformen som mål å forbedre forståelsen og håndteringen av klimarelaterte risikoer, og dermed tilrettelegge investeringer i forsikring og/eller risikoreduksjon.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 438 922
EU-tilskudd
€4802522
Kontakt prosjekt

Postdam Institutt for Klimaforskning 
Telegrafenberg 31
14412 POTSDAM
Germany

http://climatefinancelab.org/idea/climate-risk-assessment/