Open Water Management - from droplets of participation to streams of knowledge

Prosjektakronym
DAIAD

Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling.

DAIAD-prosjektet vil i et samarbeid mellom vannæringen og IKT finne innovative og rimelige løsninger slik at forbrukerne på en enkel måte kan få oversikt over eget forbruk, og på den måten oppdage egne reelle behov. Slik kan mer effektive tjenester realiseres. Prosjektet forventes å ha vesentlige storskalafordeler.

Også et forbrukeransvar

Kunder har i dag begrensede muligheter til å nøyaktig måle sitt eget vannforbruk. For å i fremtiden å stimulere til moderasjon av eget forbruk, og dermed effektivisering av vannforbruket til et bærekraftig nivå, er nøkkelen å gjøre forbrukerne sitt ansvar bevisst.  

Økt effektivitet

Tilbakemeldinger fra kundene, stordata-analyser og informasjon om reelt vannforbruk vil gi vannforsynere ny innsikt i hvilke faktorer som er viktige i forsyningsstrategier og prissetting på vann. Dette vil bidra til en mer effektiv håndtering av samfunnets viktigste ressurs. 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€4 350 629
EU-tilskudd
€3202267
Kontakt prosjekt

Kika Kalogeropoulou
Tel.: +302106875410
Fax: +302106856804